PUBLIKÁCIÓK
 

Az új magyar nyelvatlasszal kapcsolatban megjelent publikációk:

Bokor József, Töprengés egy új nagyatlasz lexikai anyagán és gyűjtésmódján. V. Dialektológiai szimpozion. Szombathely, 2007. 48–52.

Csíkány Andrea, Az ismételt nyelvjárási szógyűjtések mai nehézségeiről. Magyar Nyelvjárások  44 (2006): 113–6.

Csíkány Andrea, Változások palóc nyelvjárásokban. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 228. sz. 2007: 178–84.

Juhász Dezső, Merre tovább, magyar nyelvföldrajz? A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 228. sz. 2007: 33–43.

Kiss Jenő, Egy új magyar nemzeti nyelvatlasz szükséges voltáról. Magyar Nyelv 102 (2006): 129–42.

Kiss Jenő, A nyelvjárási szókészlet ismeretének változásáról. In: Benő Attila et alii szerk., Nyelvek és nyelvváltozatok. I. Kolozsvár, 2007. 465–70.

Kiss Jenő, Készülőben az új magyar nyelvjárási atlasz. Gondolatok, észrevételek.. In: Zimányi Árpád szerk., Tanulmányok a magyar nyelvről. Eger, 2009. Az Eszterházy Károly Főiskola Tudományos Közleményei. Új sorozat XXXVI. kötet. 196–203.

Tóth Péter, Változásvizsgálat „A magyar nyelvjárások atlaszá”-nak kárpátaljai kutatópontjain. Magyar Nyelvjárások 44 (2006): 105–12.

Kiss Jenő, Gondolatok az Új magyar nyelvjárási atlasz előkészítése után és anyagának gyűjtése közben. In: Krekovičová, Eva – Uhrin Erzsébet – Zsilák Mária (szerk.), Az identitás összefüggései. Békéscsaba, Országos Szlovák Önkormányzat, 2010. 184–8.

Kiss Jenő, Gondolatok az Új magyar nyelvjárási atlaszról az anyaggyűjtés második szakaszában. In: Hári Gyula szerk., "Végetlen a tér, mely munkára hív". Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Veszprém, Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2010. 121–8.

Kiss Jenő, A New General Atlas of Hungarian Dialects is Forthcoming. Studia Slavica Hungarica 55(2010)/2: 303–6.

Kiss Jenő, Előzetes az Új magyar nyelvjárási atlasz szociolingvisztikai tanulságaiból. Magyar Nyelvőr 134 (2010): 385–9.

Gasparics Judit, Egy kóti terepmunka tapasztalatai. In: Kolláth Anna és Gróf Annamária szerk., Szépbe szőtt hit... Köszöntő könyv Varga József tiszteletére. Muratáj '10(2011)/1–2: 66–75.

Zelliger Erzsébet, Nyelvjárások a peremvidéken és szórványban. In: Kolláth Anna és Gróf Annamária szerk., Szépbe szőtt hit... Köszöntő könyv Varga József tiszteletére. Muratáj '10(2011)/1–2: 289–95.

 
Interjúk, híradások a tömegtájékoztatásban:

1) A Magyar Tudományos Akadémia honlapján, A tudomány világából rovatban jelent meg egy interjú Albert Valéria tollából „Készülőben az új magyar nyelvjárási atlasz” címmel 2008 május 21-én. 

2) „Jártatjuk a nyelvünket” címmel Ötvös Zoltán készített és közölt interjút a Népszabadságban 2008. június 14-én (Kultúra rovat 9. oldal).

3) 2008. július 4-én a  Fejér Megyei Hírlapban „Emlékezetünkből hulló szavinkért” címen Kocsis Noémi közölt interjút.

4)  2009. szeptember 20-án a HVG-ben Serf András közölt interjút „A magyar tájnyelv feltérképezése. Szómentők” címmel.

5) 2009. augusztus 20-án délelőtt az MR-1 Kossuth Rádióban hangzott el Pais Judit szerkesztésében az a beszélgetés, amelyet az ELTÉ-n az új atlasz gyűjtéséről folytatott a műsorvezető az új atlasz gyűjtőmunkálataiban résztvevő négy közreműködővel.

6) 2009. november 15-én a Vasárnapi Blikkben  „Gyüjjék aptya, ott eszi a tüskésborz a himpért!” címen Kordos Szabolcs közölt interjús tájékoztatót.

7) 2010. május 28-án 22.25 és 23 óra között az MR-1 Kossuth Rádió „Esti beszélgetés - tudományról” című műsorában az új magyar nyelvjárási atlaszról kérdezte Lukácsi Béla a kutatócsoport vezetőjét.

8) 2011. február 22-án a Heves Megyei Hírlapban „Az emléke sem marad meg” címmel Mazurka Zita mutatta be a kutatócsoport munkáját.